SZKOŁA POLICEALNA STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU

Adresowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Kształcenie słuchaczy szkoły policealnej odbywa się w oparciu o plany nauczania zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w oparciu o program nauczenia uwzględniają.

Czytaj dalej


SZKOŁA POLICEALNA STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU zapewnia wszystkich słuchaczom

SZKOŁA POLICEALNA STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU zapewnia wszystkim słuchaczom: starannie dobrany zespół specjalistów – praktyków zajęcia specjalistyczne w profesjonalnie wyposażonej szkolnej pracowni kosmetycznej w trakcie nauki zdobycie dodatkowo kwalifikacji partnerski stosunek do słuchacza i dobre warunki socjalne bezpłatne kserowanie notatek i materiałów związanych z nauką

Czytaj dalej