SZKOŁA POLICEALNA STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU

Nasze kompetencje

Adresowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe,
o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Kształcenie słuchaczy szkoły policealnej odbywa się w oparciu o plany nauczania zgodne z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz w oparciu o program nauczenia uwzględniają.