Dokumenty szkoły

 

Statut Szkoły Policealnej SOP w Poznaniu – pobierz treść Satutu

 

Statut Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu – STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU do pobrania