SZKOŁA POLICEALNA STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU zapewnia wszystkich słuchaczom

Nasze kompetencje

SZKOŁA POLICEALNA STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU zapewnia wszystkim słuchaczom:

  • starannie dobrany zespół specjalistów – praktyków
  • zajęcia specjalistyczne w profesjonalnie wyposażonej szkolnej
    pracowni kosmetycznej
  • w trakcie nauki zdobycie dodatkowo kwalifikacji
  • partnerski stosunek do słuchacza i dobre warunki socjalne
  • bezpłatne kserowanie notatek i materiałów związanych z nauką