Gimnazja w Łodzi

Gimnazja to w ostatnim czasie bardzo kontrowersyjny temat. Budzi on skrajne poglądy, a postanowienia dotyczące usunięcie ich z polskiego szkolnictwa wywołują u wielu niepokój. Prawdą jest jednak, iż gimnazja istnieją od lat i spełniały swoją rolą, która była swoistym przygotowaniem uczniów do kolejnego etapu edukacji czyli szkoły średniej.

Read More »

Łódzkie gimnazja

Każdego roku ponad milion uczniów w całej Polsce przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. Szkołę tę wieńczy dokument, świadczący o wykształceniu podstawowym. Jest to więc nieodzowny element życia każdego z nas. Gimnazja znane były już w starożytności, jednak wówczas była to wydzielona przestrzeń przeznaczona do ćwiczeń. W późniejszym okresie przyjęły także funkcję publiczną, odbywały się tam spotkania, […]

Read More »

Popularne gimnazja w Łodzi

Gimnazja stanowią bardzo ważną część edukacji. To tam najczęściej uczniowie precyzują swoje pasje i zainteresowania. To idealny moment na przemyślenia dotyczące tego,  jaki przedmiot sprawia nam największą przyjemność i jaki zawód się z tym wiąże.

Read More »

Początki gimnazjum

Gimnazja od wielu lat budzą wiele kontrowersji. Posiadają one zarówno swoich przeciwników jak i zwolenników. Do polskiego szkolnictwa wprowadzono je 3 lata po reformie oświaty z roku 1999. Wcześniej natomiast funkcjonowała 9-letnia szkoła podstawowa. Początki gimnazjum sięgają jednak wiele dalej, bo aż starożytności. To tam powstał słynny gymnasion, który wówczas służył do uprawiania ćwiczeń fizycznych, […]

Read More »

Czym są gimnazja?

Gimnazja to szkoły, do których zaraz po szkole podstawowej uczęszcza największy odsetek uczniów w Polsce. Lustra sklepowe. Co roku ponad milion z nich podchodzi do egzaminu gimnazjalnego, który stanowi przepustkę do wymarzonej szkoły średniej. To tam uczniowie będą musieli podjąć decyzję co do zawodu i profilu nauczania, który ich do niego odpowiednio przygotuje.

Read More »