Co daje uczniom gimnazjum?

Obecnie w Polsce znajduje się ponad 7,5 tysiąca szkół gimnazjalnych, co stanowi drugą w kolei szkołę, do której uczęszcza największy odsetek uczniów, zaraz po podstawówce. Gimnazja to od lat gorący temat w zakresie polskiej edukacji. Tworzone i likwidowane posiadają grono zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Co daje uczniom gimnazjum?

Read More »

Gimnazja w Łodzi

Gimnazja to w ostatnim czasie bardzo kontrowersyjny temat. Budzi on skrajne poglądy, a postanowienia dotyczące usunięcie ich z polskiego szkolnictwa wywołują u wielu niepokój. Prawdą jest jednak, iż gimnazja istnieją od lat i spełniały swoją rolą, która była swoistym przygotowaniem uczniów do kolejnego etapu edukacji czyli szkoły średniej.

Read More »

Łódzkie gimnazja

Każdego roku ponad milion uczniów w całej Polsce przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. Szkołę tę wieńczy dokument, świadczący o wykształceniu podstawowym. Jest to więc nieodzowny element życia każdego z nas. Gimnazja znane były już w starożytności, jednak wówczas była to wydzielona przestrzeń przeznaczona do ćwiczeń. W późniejszym okresie przyjęły także funkcję publiczną, odbywały się tam spotkania, […]

Read More »

Popularne gimnazja w Łodzi

Gimnazja stanowią bardzo ważną część edukacji. To tam najczęściej uczniowie precyzują swoje pasje i zainteresowania. To idealny moment na przemyślenia dotyczące tego,  jaki przedmiot sprawia nam największą przyjemność i jaki zawód się z tym wiąże.

Read More »

Początki gimnazjum

Gimnazja od wielu lat budzą wiele kontrowersji. Posiadają one zarówno swoich przeciwników jak i zwolenników. Do polskiego szkolnictwa wprowadzono je 3 lata po reformie oświaty z roku 1999. Wcześniej natomiast funkcjonowała 9-letnia szkoła podstawowa. Początki gimnazjum sięgają jednak wiele dalej, bo aż starożytności. To tam powstał słynny gymnasion, który wówczas służył do uprawiania ćwiczeń fizycznych, […]

Read More »