Co daje uczniom gimnazjum?

Obecnie w Polsce znajduje się ponad 7,5 tysiąca szkół gimnazjalnych, co stanowi drugą w kolei szkołę, do której uczęszcza największy odsetek uczniów, zaraz po podstawówce. Gimnazja to od lat gorący temat w zakresie polskiej edukacji. Tworzone i likwidowane posiadają grono zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Co daje uczniom gimnazjum?

Gimnazjum stanowi spoiwo między szkołą podstawową, a szkołą średnią. Badanie znamion Warszawa. Najczęściej to właśnie tam uczniowie zaczynają zastanawiać się nad przyszłym zawodem. W gimnazjum uczniowie precyzują jakie przedmioty sprawiają im większą satysfakcję – humanistyczne czy ścisłe. To daję podstawę do wyboru profilu w szkole średniej. Uczniowie chcący kontynuować edukację w technikum będą mieli możliwość wyboru zawodu. W liceum za to konieczne będzie jedynie podjęcie decyzji o profilu nauczania, od humanistycznego, po językowy, matematyczny czy biologiczno-chemiczny.

Firma Global Quality oferuje certyfikat BRC

Gimnazjum daję zatem szansę na sprecyzowanie swoich zainteresowań i czas na odnalezienie pasji. Zlokalizowane są one głównie w większych miastach w Polsce, np. w Łodzi, która dysponuje wieloma świetnymi szkołami. Aby zasięgnąć więcej informacji nt. łódzkich gimnazjów warto zajrzeć na stronę gimnazjum-lodz.com.pl. Wysoko w rankingu najlepszych szkół gimnazjalnych znajdują się np. Gimnazjum nr 29 im. Jana Twardowskiego, katolickie gimnazjum im. Jana Pawła II, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego czy Szkoła Europejska Gimnazjum im. Ks. Bosko. W łódzkich gimnazjach uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w końcowym egzaminie gimnazjalnym, co roku starając się o pozycję w ścisłej czołówce najlepszych szkół gimnazjalnych w kraju.

Gimnazja znane były już w starożytności, jednak wówczas była to wydzielona przestrzeń przeznaczona do ćwiczeń fizycznych. W późniejszym okresie przyjęły także funkcję publiczną, odbywały się tam spotkania, prowadzono wszelkie dysputy i omawiano bieżące sprawy społeczności. Zwyczaj ten zaczerpnięto także w Rzymie, od czasów Nerona były one równie popularne, co w Grecji.

W roku 2019 na mocy ustawy z roku bieżącego gimnazja w Polsce zostaną zlikwidowane. Ogólnie gimnazja wprowadzono stosunkowo niedawno, bo na mocy ustawy z roku 1999. Od tego czasu zniesiona została 9-letnia szkoła podstawowa, która znów wraca na arenę polskiej edukacji, lecz w formie 8-letniej szkoły. Dodatkowo liceum będzie trwało 4 lata, a nie jak dotychczas 3. Likwidacja gimnazjów budzi kontrowersje i niepokój, lecz czy to dobra decyzja – zweryfikuje przyszłość i poziom nauki, jaki wykażą uczniowie przyszłego systemu edukacji.