Czym są gimnazja?

Gimnazja to szkoły, do których zaraz po szkole podstawowej uczęszcza największy odsetek uczniów w Polsce. Lustra sklepowe. Co roku ponad milion z nich podchodzi do egzaminu gimnazjalnego, który stanowi przepustkę do wymarzonej szkoły średniej. To tam uczniowie będą musieli podjąć decyzję co do zawodu i profilu nauczania, który ich do niego odpowiednio przygotuje.

Profesjonalna jednostka certyfikująca GQcert.com – oferujmy usługi z zakresu audytów i certyfikatów IFS.

Obecnie w Polsce znajduje się ponad 7,5 tys. Szkół gimnazjalnych, z czego kilkadziesiąt w Łodzi. Uczniowie tego miasta mają zatem szeroki wachlarz możliwości, a wybór nie powinien stanowić problemu. Każda szkoła gimnazjalna bowiem przygotowuje uczniów na podstawie tego samego programu nauczania, a egzamin gimnazjalny w każdej z nich wygląda identycznie. Wszelkie informacje nt. gimnazjów w Łodzi znaleźć można na stronie gimnazjum-lodz.com.pl, która stanowi kompendium wiedzy w tym zakresie. Niektóre gimnazja posiadają również swoje własne strony internetowe, dzięki czemu uczniowie mają szansę poznać bliżej szkołę i zweryfikować swoją decyzję. Ważne jest także to, aby dziecko czuło się w szkole komfortowo, co może mieć znaczący wpływ na naukę. Z tego powodu najczęściej uczniowie wybierają tę szkołę, co większość byłej klasy.

Dzięki temu dziecko czuję spokój, a towarzystwo przyjaciół sprzyja polubieniu nowego miejsca. Nie od początku istnienia gimnazjum, pełniło ono funkcje edukacyjna. Pochodzi ono od  greckiego gymnasion, co pierwotne oznaczało miejsce przeznaczone do ćwiczeń fizycznych. Następnie funkcja ta się rozrosła, a gymnasion stanowił nie tylko starożytną „halę sportową” lecz także miejsce spotkań lokalnej społeczności. Zwyczaj ten zawędrował również do Rzymu. Od czasów panowania Nerona gymnasiony były już bardzo popularne. Obecnie gimnazjum to po prostu szkoła, do której uczęszczają uczniowie po szkole podstawowej. Trwa ona 3 lata i poprzedza dalszą edukację w szkole średniej czyli liceum, technikum bądź szkole zawodowej. To tam uczeń będzie musiał podjąć decyzję, związaną z przyszłym zawodem, zatem gimnazjum to doskonały czas na zastanowienie się co sprawia nam największą przyjemność i jaki zawód w związku z tym moglibyśmy wykonywać. To znacznie ułatwi podjęcie decyzji przy rekrutacji do kolejnej szkoły. W liceum konieczny będzie jedynie wybór profilu nauczania, który uczeń musi dostosować do indywidualnych preferencji, do wyboru będą bowiem takie profile jak: językowy, humanistyczny czy matematyczny. Możliwe jest również podjęcie nauki w liceum o konkretnym profilu np. liceum plastyczne.

Gimnazjum nie występuje jednak obecnie we wszystkim państwach. W roku 2019 na mocy ustawy z roku bieżącego gimnazja w Polsce również zostaną zlikwidowane. Wprowadzono je stosunkowo niedawno, bo na mocy ustawy z roku 1999. Od tego czasu zniesiona została 9-letnia szkoła podstawowa, która znów wraca w ryzy polskiej edukacji, lecz w formie 8-letniej oraz 4-letniego liceum.