Łódzkie gimnazja

Każdego roku ponad milion uczniów w całej Polsce przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. Szkołę tę wieńczy dokument, świadczący o wykształceniu podstawowym. Jest to więc nieodzowny element życia każdego z nas. Gimnazja znane były już w starożytności, jednak wówczas była to wydzielona przestrzeń przeznaczona do ćwiczeń. W późniejszym okresie przyjęły także funkcję publiczną, odbywały się tam spotkania, prowadzono wszelakie dysputy i omawiano bieżące sprawy społeczności. Zwyczaj ten zaczerpnięto także w Rzymie, od czasów Nerona były one równie popularne, co w Grecji. Jaką rolę szkoły gimnazjalne spełniają współcześnie?

Gimnazja to szkoły, które następują po 6-letniej szkole podstawowej i poprzedzają szkołę średnią czyli 3-letnie liceum, 3-4-letnie technikum lub 2-3-letnią szkołę zawodową. Często stanowią łącznik między edukacją i funkcjonują w jednym budynku z podstawówką lub liceum. Okres nauczania w gimnazjach trwa 3 lata i po jego ukończeniu uczeń otrzymuje wykształcenie podstawowe. Stanowi to zatem fundament późniejszej nauki, którą uczeń kontynuuje już na wybranym przez siebie profilu nauczania. Obecnie istnieje szeroki wybór techników, zawodów czy nauczania ogólnego w liceum. Warto zatem już na etapie nauczania gimnazjalnego zastanowić się jakie przedmioty sprawiają nam największą radość, jaki zawód się z nim wiąże i w którą stronę pokierować swoją dalszą edukację. Jest to ważne, gdyż w szkole średniej konieczny będzie wybór. O ile w liceum jest to tylko profil (np. humanistyczny, językowy, matematyczny, biologiczno-chemiczny) to absolwenci gimnazjów, chcący udać się do technikum będą musieli podjąć decyzję co do konkretnego zawodu. Gimnazjum daję zatem szansę na sprecyzowanie swoich zainteresowań i czas na odnalezienie pasji.

Obecnie w Polsce znajduje się ponad 7,5 tysiąca szkół gimnazjalnych. Zlokalizowane są one głównie w większych miastach w Polsce, np. w Łodzi, która dysponuje wieloma świetnymi szkołami. Aby zasięgnąć więcej informacji nt. łódzkich gimnazjów warto zajrzeć na stronę gimnazjum-lodz.com.pl. Wysoko w rankingu najlepszych szkół gimnazjalnych znajdują się np. Gimnazjum nr 29 na Widzewie, katolickie gimnazjum im. Jana Pawła II, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego czy Szkoła Europejska Gimnazjum im. Ks. Bosko. W łódzkich gimnazjach uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w końcowym egzaminie gimnazjalnym, co roku starając się o pozycję w ścisłej czołówce. Bez wątpienia Łódź może kandydować do krajowej stolicy edukacji, to tu znajduje się słynna „Filmówka” czy Akademia Sztuk Pięknych. Spod skrzydeł Łódzkich szkół wyrosło mnóstwo wspaniałych osobistości, a wykładowcy to znani i cenieni artyści.